12 Ekim 2009 Pazartesi

istanbul'un tarihsel süreçteki nüfusu ve fonksiyonlarının değişimi

http://www.aatmlsincan.k12.tr/dergi/arsiv/ekim2007sayisi/Bebek_Istanbul%5B1%5D.jpg

20. yüzyılın sosyal, ekonomik, siyasi ve mekansal boyutu çoğu tarafından işaretlenir. Bu durumda bir kentleşme ve büyükşehir biridir. Metropol şehirler içine sanayileşme etkisi altında bazı şehirleri, ülkeleri nerede odak noktaları gibi ilişkilerin artan düzeyi, uluslararası önemli bir konsantrasyon ve kontrol merkezlerinin alanı haline gelmiştir bağlı olur. Günümüzde, yapı ve kentlerin fonksiyonları ile bilgi toplumu ve küresel yeniden yapılandırma ortaya değişiyor. Sonuç olarak, yeni bir kentsel form: mega şehirler ve bazı kentsel alanları gelişen iletişim teknolojisi ile dünya kenti haline geliyor. İstanbul Türkiye'nin en önemli metropol kentidir. Bir anlamda, ekonomik başkentidir. Bu nedenle, Türkiye'nin kentleşme en açık şekilde görülebilir bir yerdir. Hızlı ve düzensiz kentleşme, konut ve kaçak yapılaşma, işsizlik, ve sorunları sanayileşme ve Türkiye İstanbul'un sorunu gibi problem. 

Bu nedenle, İstanbul'un 21. yüzyılın dünya kenti girerek, arzusu bu sorunu çözmek için yapılmış bir şehir kimliğe sahip mümkün olmalıdır. Bu çalışmada yapı ve İstanbul'un sorunlarını ileri bindirildi nasıl noktada çözüm önerilerinde bulundu bu sorunu çözmek için bir dünya kenti olmak. GİRİŞ
20. sanayileşme sonucu yüzyılın belirleyici özelliği, sanayileşme, şehir. hala 21 yüzyıl olacak büyük şehirlerde işaretlenir. Bugün, büyük kentlerde iki farklı düşüncelerin birbirine karşı çekmek vardır. Bu iki fikir bir sonraki yüzyılda kanıt artıracak büyük kentlerin önemi sürücü gerçekten. Bir yandan büyük şehirler, yüzünden her yerde kriz belirtilen, diğer taraftan milletin önünde aynı şehir-son şehir devlet dinamikleri ve krizleri arasındaki denge ve büyük şehirler üzerinde muhafaza ana alacaktır tema iddeanın. Bugün, daha gelişmiş ülkeler ile büyük şehirler hakkında tartışmalar, süreci metropolitan alan içerir. Ancak coğrafi dağılımında meydana gelecek büyük kentlerin bir özelliği dikkate alınması olarak değişir. 21. Nüfus yüzyıla kadar gelişmekte olan ülkelerin 30 büyük şehirlere başında en yapacak 10 milyon aşacaktır. Bu ne kadar büyük sorun [1 belirtir].
 


Önce sonra hızla Avrupa ve Amerika'da yayılmaya başladı Sanayi devrimi bir kentsel devrim yeni fonksiyonlar ve İngiltere'de şehirler devralarak yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde, kentleşme 50 yıl gibi kısa bir sürede bir ivme kazandırdı. Günümüzde, ileri teknoloji ve şehirlerin küresel yeniden yapılandırma kullanımı önemli dönüşümlere yol açmıştı. Bu çalışmada, İstanbul'un kentsel dönüşüm süreci listelenen kalkınma önerileri kılavuzunu işlenebilir.
Tepkiler:

1 yorum: