15 Ekim 2009 Perşembe

Osmanlı devletinin ticarete verdiği önemin sebebleri

Osmanlı devleti zamanda Anadolu Selçukluları etrafında hükümetler bu yana zaman ekonomik hareketleri, henüz genişleme ve Bursa, İznik ve İzmit Bizanslılar önemli şehirlerinden yönelik bir yakalama Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul'un Marmara küçük prenslik devam devam kuruldu Bu durum da genişleme Bursa Bizans döneminin önemini özellikle önemli bir ekonomik merkezi ve teşvik kaynaklanır türk ekonomik durum buradan gelen kaynakları aynı anda parası nisbetle vardı. Her türlü mal ve meyan ipek, yün ve pamuklu kumaşlar üzerine, tüccarlar beyaz sabun dışında gelen satıldı. Suriye'den gelen ticaret kervanları ipek Kaba veya hacılar konvoylar Cenova, Floransa ve İspanya ile, tüccarlar, kolaylıkla tüm alışveriş yaptıklarını getirmek dokundu edildi pirinç, Karamürsel, Kartal ve Pendik Türkiye halı gibi yerlerde bol miktarda bulunmaktadır.

Osmanlı ipek, ipek ve pamuklu kumaşlar vardır

Osmanlı Beyliği şehir ve Anadolu'nun çeşitli kurum çok sayıda kasaba olarak alınan sınırlarını genişletin Osmanlılara geçiyordu; Denizli ve Alaşehir tül kırmızı ve beyaz türbanlı Akalemli tülbent dokuma's bu ifade edildi. Sultan Murad Hüdevendigâr bezi başına Germiyan ve sarı beyaz ince, bu oldu tülbent denir; Germiyanili'nin Akalemli dahası bu hil'at dokuma üst elbise olarak giyilir, iç ve dış piyasalar ve meta sarfedilen arasındaydı ile Alaşehir Balıkesir'in ipek. Üne kadar son zamanlarda Ankara sofu Tosya, Kalecik, Ayaş ve Sivrihisar altında aynı adla SoF ve Muhayyer üst elbise olarak giydiği denilen dokuma kumaş korunmuştur. Bilecik, kadife ve büküm iş olarak.

Karaman (Konya), il ve Konya ve Diyarbakır Aksaray'ında ipekli kumaşlar, Malatya, fanatik ve böylece dokuma içinde beyaz sof Hasankeyf'te (Hısn-ı Keyfa) ve Abay ve sof sofu ve Mardin Muhayyer XIV çağırdı. XVI kadar. yüzyılda ve hem dışa ve tüketilen ediliyordu dahil. Kutnî, mukaddeme ve benzeri kumaşlarda Şam ve Halep ve kendini ayrıcalık ilgili kazalar orada yapılmış olacaktır. Dokuma astar Konya bölgesi ve boğa kim külliyetli makineleri vardı çağırdı. Gönen olacağını kol (piyasa ell) 12 Bull basmak dokuma tekstil büyük top.

Pamuk kırpma Bursa ve Konya arasında mal bölge, Kilikya, Suriye ve Mısır 'da Bursa ve Konya'da büyük miktarlarda Bursa ve Adana'da pamuk pazarı arasındaki Selçuk Payas ile de sırasıyla bölgesi liman büyümüş olabilir ihraç edilmektedir.

Mayın

Foça, Ulubat ve Kütahya (Şaphane) ve Karahisar içinde şap madenleri Bu Floransa Ceneviz Cumhuriyeti ile alacaktı. Belirli bir vergi Cenevizli Foça ve Kütahya şap şap grubu da Büyük Menderes nehrinde sevkedilirdi ile Ege Denizi kararlıdır. Zengin mineraller açısından bazen hükümet Song Karahisar şap ve çalıştırmak bazen iltizam verilecek. XVI. Bu yüzyılın ortasında şaplak Yahudi bir sikke için iltizam verildi. Ayrıca Rumeli önemli bir mineral şap Gümülcine'de vardı; Felemenkli Oyunlar Fransa bayrağı (altında XVII kadar. Yüzyıl) buradan şap ve yün çıkmak olacaktır. Osmanlı ordusu, kurşun ve Bilecik çekimde demir cevheri birkaç yüzyıl, Amasya ve Kastamonu'da Hacı Gümüş Küre köyünde gümüş benim devam faaliyetinin bir parçası olarak sağlanan gerekir iyi oldu-bakır madeni bilinir. Bakır Bu küre yerine Sivas, Tokat ve Amasya bakırcı olup İstanbul sevkedilirdi daha fazla bakır İran tarafının dikkatli olacağını için esnaf cevapsız olmamalı verilir.

Gümüş madenlerinden Osmanlılar Anadolu, Hacı, Kütahya ve kaza Ulukışla ve gümüş madenlerinde köyünde Amasya's gümüş madeni, ve Sırbistan Rumeli ve Güney Sidre Kaps Novoberda Selanik yakınlarındaki bu diğer Gümüşhane (Novobırdo olarak) yararına hareket var.

Bilecik ve XVI Osmanlıların elinde. devlet Banaluka'daki Kamengrad mayınlar içinde Bosna devletinin Rumeli geçen yüzyılın elinde Kiğı Rudink demir madenleri (Bac) onlar sürekli iş savaş malzemeleri tedarik etmek. Çalışan Burada bir ekip var istisnalar vardı çalıştı. Kütahya çini ve porselen fincan ve İznik'de imalâthaneleri vardı

Kim olurdu ticaret yapmak

Osmanlı devlet ve ilk ticari ilişkiler, ancak, Napoli, İspanya (Katalan) aynı zamanda, ama en önemli üç ilk kim Cenova, Venedik, Dubrovnik, Floransa ve Milano ile iş yapmış Osmanlı devlet, önceden devletler değil kuruldu cumhuriyet. Sonra XV. Polonya, Rusya yüzyılda ve XVI. Doğru orta yüzyıl Fransa onları izlemişti. İran ve halı, mal tekstil gibi ticaret, İran için karavan ile olacağını mal sevkıyat olacaktır.

Ana mal ithal Edi

Venedikliler eden Osmanlılar ile Türkiye'de,,, bakır tel, sarı teneke, Üstübeç, kağıt, cam, cam, boya zeybak sülyen çuha ticaret için kullanılan bu yana, iğne, boncuk, makas, ayna gibi şeyler getirecek.

Rusya ve Lehistandan çeşitli kürk, balık, kadın, from Florence, filordin çuha, Polonya ve Fransa, ya da malların çeşitli ve zanaatkâr olarak ithal edilen işleri.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder