7 Ekim 2009 Çarşamba

Osmanlı Devleti'nde 3.cü III. Selim'den itibaren gerçekleştirilen yenilikler


Osmanlı Tanzimat hareketi ve batılı anlamda yönetimi, düşünme biçimi Avrupa'dan programlı bir yenilik ve kültür hareketi getirmek için ilham kaynağı idi. Bu hareket Sultan Sultan Mahmud ikinci başlamıştı oldu.

Londra Büyükelçiliğinden Sultan Nazir Hariciye (Dışişleri) ilk Abdülmecid tarafından, Mustafa Reşid Paşa, kimin en iyi Avrupa politikası bir devlet getirdi Taken. Tanzimat hareketi çok reform kabul edilmiştir Sultan Abdülmecid ilk farklıdır.
Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı, Topkapı Sarayı'nda düzenlenen ve Gülhane Bahçeleri, devlet toplantısında huzurunda yabancı büyükelçiler, Mustafa Reşit Paşa idi. Tanzimat-tarihçe veya Gülhane Hatt I Tanzimat ferman-ı Hümayun Hayriye denir.

Tanzimat Fermanı olarak şu idi; Müslüman ya da Müslüman olmayan kim garanti altında mülkiyet, onur, devletin güvenlik yaşıyor olacak kimse ise, herkesin vergi geliri için düzenli olarak göre, askeri hizmet alınması gereken önemli yenilikler getirdi sipariş edecek göre, mahkemeler herkese açık olacak ve mahkeme kararı kimse idam edilemez olmadan, herkes için özel bir mirası, rüşvet ve kayırma olarak terk edebilmek için kaldırılacak, onun mülkiyet ve doğru olması güç hukuk ona güç olarak kabul olur.

Tanzimat Fermanı ile, Osmanlı İmparatorluğu anayasal düzenin başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Kabul edilebilir olan bu kararı ile Sultan Birinci Abdülmecid, kendi gücünü bir güçtür. Tanzimat Fermanı ile azınlıklara bazı haklar verildi. Bu hak, Avrupa devletleri bahane Osmanlı İmparatorluğu'nun içişlerine karışmaya devam etti. Ancak, Tanzimat Fermanı, bir anlamda, müdahale ilan edilmiş bu tip önlemek için.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder